Hổ trợ khách hàng

TEM CHỐNG HÀNG GIẢ0949.778.347
(08)3600.2247QUẢNG CÁO

máy bơm nước panasonic
bon inox
bon nhua
bon nhua
nuoc nong
máy nước nóng
máy nước nóng
máy nước nóng

Đang online

Hiện có 328 khách Trực tuyến
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterhom nay68
mod_vvisit_counterhom qua178
mod_vvisit_countertuan nay68
mod_vvisit_countertuan truoc1675
mod_vvisit_counterthang nay6289
mod_vvisit_counterthang truoc6963
mod_vvisit_countertat ca1459029

Truy cập trong 20 phút: 2
IP: 54.162.220.115
,
2016-07-24 09:31xuong dai thanh


tân á đại thành

BẢNG CHI TIẾT BỒN INOX SUS 304 ĐẠI THÀNH thông dụng
BẢO HÀNH 10 NĂM

bon inox

bon inox

Bồn nước inox ĐạiThành 310 lít đứng
Rộng 68 Cao 134(cm)
Giá: 1.580.000 Ưu đãi còn 1.380.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 310 lít nằm ngang
Dài 115 Rộng 68 Cao 78(cm)
Giá: 1.740.000 Ưu đãi còn 1.540.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 500 lít đứng
Rộng 77 Cao 141(cm)
Giá: 2.000.000 Ưu đãi còn 1.675.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 500 lít nằm ngang
Dài 122 Rộng 77 Cao 87(mm)
Giá: 2.150.000 Ưu đãi còn 1.825.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 700 lít đứng
Rộng 77 Cao 161(cm)
Giá: 2.460.000 Ưu đãi còn 2.005.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 700 lít nằm ngang
Dài 142 Rộng 77 Cao 87(cm)
Giá: 2.610.000 Ưu đãi còn 2.155.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 1.000 lít đứng
Rộng 99 Cao 163(cm)
Giá: 3.230.000 Ưu đãi còn 2.580.000đ

Bồn inox ĐạiThành 1.000 lít nằm ngang
Dài 144 Rộng 99 Cao 111(cm)
Giá: 3.430.000 Ưu đãi còn 2.780.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 1.200 lít đứng
Rộng 103 Cao 161(cm)
Giá: 3.670.000 Ưu đãi còn 2.890.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 1.200 lít nằm ngang
Dài 142 Rộng 103 Cao 115(cm)
Giá: 3.870.000 Ưu đãi còn 3.090.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 1.300 lít đứng
Rộng 108 Cao 176(cm)
Giá: 3.970.000 Ưu đãi còn 3.125.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 1.300 lít nằm ngang
Dài 157 Rộng 108 Cao 121(cm)
Giá: 4.170.000 Ưu đãi còn 3.325.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 1.500 lít đứng
Rộng 123 Cao 165(cm)
Giá: 4.900.000 Ưu đãi còn 3.925.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 1.500 lít nằm ngang
Dài 146 Rộng 108 Cao 135(cm)
Giá: 5.130.000 Ưu đãi còn 4.155.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 2.000 lít đứng
Rộng 123 Cao 199(cm)
Giá: 6.540.000 Ưu đãi còn 5.240.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 2.000 lít nằm ngang
Dài 180 Rộng 122 Cao 135(cm)
Giá: 6.780.000 Ưu đãi còn 5.480.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 2.500 lít đứng
Rộng 148 Cao 175(cm)
Giá: 8.420.000 Ưu đãi còn 6.795.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 2.500 lít nằm ngang
Dài 200 Rộng 122 Cao 135(cm)
Giá: 8.360.000 Ưu đãi còn 6.735.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 2.500 lít đứng
Rộng 123 Cao 219(cm)
Giá: 8.120.000 Ưu đãi còn 6.495.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 2.500 lít nằm ngang
Dài 156 Rộng 148 Cao 162(cm)
Giá: 8.480.000 Ưu đãi còn 6.855.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 3.000 lít đứng
Rộng 142 Cao 234(cm)
Giá:
9.570.000
Ưu đãi còn 7.620.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 3.000 lít nằm ngang
Dài 215 Rộng 142 Cao 156(cm)
Giá: 9.810.000 Ưu đãi còn 7.860.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 3.500 lít đứng
Rộng 142 Cao 259(cm)
Giá: 10.910.000 Ưu đãi còn 8.635.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 3.500 lít nằm ngang
Dài 240 Rộng 142 Cao 156(cm)
Giá: 11.230.000 Ưu đãi còn 8.955.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 4.000 lít đứng
Rộng 142 Cao 299(cm)
Giá: 12.240.000 Ưu đãi còn 9.640.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 4.000 lít nằm ngang
Dài 280 Rộng 142 Cao 156(cm)
Giá: 12.760.000 Ưu đãi còn 10.160.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 4.500 lít đứng
Giá: 13.700.000 Ưu đãi còn 10.775.000 đ


Bồn nước inox ĐạiThành 5.000 lít đứng
Rộng 142 Cao 344(cm)
Giá: 15.150.000 Ưu đãi còn 11.900.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 5.000 lít nằm ngang
Dài 328 Rộng 142 Cao 156(cm)
Giá: 15.670.000 Ưu đãi còn 12.420.000 đ


Bồn nước inox ĐạiThành 6.000 lít đứng
Rộng 148 Cao 416(cm)
Giá: 17.780.000 Ưu đãi còn Liên hệ

Bồn inox ĐạiThành 6.000 lít nằm ngang
Dài 400 Rộng 147 Cao 157(cm)
Giá: 18.500.000 Ưu đãi còn Giá bán Liên hệ


Bồn inox ĐạiThành 7.000 lít nằm ngang
Dài 445 Rộng 147 Cao 157(cm)
Giá: 23.050.000 Ưu đãi còn Giá bán Liên hệ

Bồn inox ĐạiThành 8.000 lít đứng
Rộng 148 Cao 531(cm)
Giá bán Liên hệ

Bồn inox ĐạiThành 8.000 lít nằm ngang
Dài 515 Rộng 147 Cao 157(cm)
Giá bán Liên hệ


Bồn nước inox ĐạiThành 10.000 lít đứng
Rộng 176 Cao 448(cm)
Giá bán Liên hệ

Bồn inox ĐạiThành 10.000 lít nằm ngang
Dài 432 Rộng 175 Cao 185(cm)
Giá bán Liên hệ


Bồn inox ĐạiThành 12.000 lít đứng
Rộng 1760(cm)
Giá bán Liên hệ

Bồn inox ĐạiThành 12.000 lít nằm ngang
Dài 530 Rộng 175 Cao 185(cm)
Giá bán Liên hệ


Bồn inox ĐạiThành 15.000 lít đứng
Rộng 196 Cao 529(cm)
Giá bán Liên hệ

Bồn inox ĐạiThành 15.000 lít nằm ngang
Dài 513 Rộng 200 Cao 205(cm)
Giá bán Liên hệ

Bồn inox ĐạiThành 20.000 lít đứng
Rộng 226 Cao 546(cm)
GiábánLiênhệ...............................................
Bồn inox ĐạiThành 20.000 lít nằm ngang
Dài 530 Rộng 230 Cao 235(cm)
Giá bán Liên hệ

Bồn inox ĐạiThành 25.000 lít nằm ngang
Dài 630 Rộng 230 Cao 235(cm)
Giá bán Liên hệ

Bồn inox ĐạiThành 30.000 lít nằm ngang
Dài 750 Rộng 230 Cao 235(cm)
GiábánLiênhệ....................................................

 

tân á đại thành

BẢNG CHI TIẾT BỒN INOX SUS 316 ĐẠI THÀNH cao cấp
BẢO HÀNH 15 NĂM

bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 310 lít đứng
Dài 0 Rộng 680 Cao 1340(mm)
Giá: 2.050.000 Ưu đãi còn 2.000.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 500 lít đứng
Dài 0 Rộng 770 Cao 1410(mm)
Giá: 2.600.000 Ưu đãi còn 2.550.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 700 lít đứng
Dài 0 Rộng 770 Cao 1610(mm)
Giá: 3.200.000 Ưu đãi còn 3.150.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 1.000 lít đứng
Dài 0 Rộng 990 Cao 1630(mm)
Giá:
4.200.000
Ưu đãi còn 4.150.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 1.500 lít đứng
Dài 0 Rộng 1230 Cao 1650(mm)
Giá: 6.350.000 Ưu đãi còn 6.300.000 đ

Bồn nước inox ĐạiThành 2.000 lít đứng
Dài 0 Rộng 1230 Cao 1990(mm)
Giá:
8.500.000
Ưu đãi còn 8.450.000 đ


.................................................................

bon inox Bồn inox ĐạiThành 310 lít nằm ngang
Dài 1150 Rộng 680 Cao 780(mm)
Giá: 2.260.000 Ưu đãi còn 2.210.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 500 lít nằm ngang
Dài 1220 Rộng 770 Cao 870(mm)
Giá: 2.800.000 Ưu đãi còn 2.750.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 700 lít nằm ngang
Dài 1420 Rộng 770 Cao 870(mm)
Giá: 3.390.000 Ưu đãi còn 3.340.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 1.000 lít nằm ngang
Dài 1440 Rộng 990 Cao 1110(mm)
Giá: 4.450.000 Ưu đãi còn 4.400.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 1.500 lít nằm ngang
Dài 1460 Rộng 1080 Cao 1350(mm)
Giá: 6.650.000 Ưu đãi còn 6.600.000 đ

Bồn inox ĐạiThành 2.000 lít nằm ngang
Dài 1800 Rộng 1220 Cao 1350(mm)
Giá:
8.800.000
Ưu đãi còn 8.750.000 đ
....................................................................

TAG:  bồn inox , bồn nước inox, bang gia bon đại thành, giá bon inox dai thanh, bon chua nuoc inox, bồn chứa nước inox daithanh, bồn inox Dai Thanh, DAI THANH BON INOX , cong ty bon inox DAI THANH, bon inox DAI THANH

 

bồn nhựa

 

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH DẠNG ĐỨNG thông dụng
( thân trơn BH 05 năm)

bon nhua

bon nhua

Bồn nước nhựa đại thành 300 lít đứng thân trơn
Dài 0 Rộng 650 Cao 970(mm)
Giá:
850.000
Ưu đãi còn 745.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 300 lít nằm ngang thân trơn
Dài 1140 Rộng 760 Cao 600(mm)
Giá:
930.000
Ưu đãi còn 825.000 đ


Bồn nước nhựa đại thành 400 lít đứng thân trơn
Dài 0 Rộng 750 Cao 1070(mm)
Giá: 980.000
Ưu đãi còn 840.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 400 lít nằm ngang thân trơn
Dài 1160 Rộng 850 Cao 660(mm)
Giá: 1.170.000 Ưu đãi còn 1.030.000 đ


Bồn nước nhựa đại thành 500 lít đứng thân trơn
Dài 0 Rộng 760 Cao 1140(mm)
Giá: 1.110.000 Ưu đãi còn 935.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 500 lít nằm ngang thân trơn
Dài 1240 Rộng 860 Cao 730(mm)
Giá:
1.390.000
Ưu đãi còn 1.215.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 600 lít đứng thân trơn
Dài 0 Rộng 860 Cao 1280(mm)
Giá:
1.275.000
Ưu đãi còn 1.065.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 600 lít nằm ngang thân trơn
Dài 1310 Rộng 860 Cao 730(mm)
Giá: 1.615.000 Ưu đãi còn 1.405.000 đ


Bồn nước nhựa đại thành 700 lít đứng thân trơn
Dài 0 Rộng 850 Cao 1310(mm)
Giá: 1.370.000
Ưu đãi còn 1.125.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 700 lít nằm ngang thân trơn
Dài 1390 Rộng 910 Cao 770(mm)
Giá: 1.865.000 Ưu đãi còn 1.620.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 850 lít đứng thân trơn
Dài 0 Rộng 920 Cao 1380(mm)
Giá: 1.665.000
Ưu đãi còn 1.370.000 đ


Bồn nước nhựa đại thành 1.000 lít đứng cao thân trơn
Dài 0 Rộng 990 Cao 1410(mm)
Giá: 1.880.000
Ưu đãi còn 1.530.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 1.000 lít nằm ngang thân trơn
Dài 1500 Rộng 1050 Cao 790(mm)
Giá:
2.575.000
Ưu đãi còn 2.225.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 1.200 lít đứng thân trơn
Dài 0 Rộng 1200 Cao 1220(mm)
Giá: 2.350.000
Ưu đãi còn 1.930.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 1.200 lít nằm ngang thân trơn
Dài 150 Rộng 1150 Cao 920(mm)
Giá: 3.285.000 Ưu đãi còn 2.865.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 1.500 lít đứng thân trơn
Dài 0 Rộng 1200 Cao 1540(mm)
Giá: 2.675.000
Ưu đãi còn 2.150.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 1.500 lít nằm ngang thân trơn
Dài 1700 Rộng 1200 Cao 1020(mm)
Giá: 4.900.000 Ưu đãi còn 4.375.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 2.000 lít đứng cao thân trơn
Dài 0 Rộng 1230 Cao 1860(mm)
Giá: 3.360.000
Ưu đãi còn 2.660.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 2.000 lít nằm ngang thân trơn
Dài 1720 Rộng 1260 Cao 1050(mm)
Giá: 6.130.000 Ưu đãi còn 5.430.000 đ

Bồn nước nhựa đại thành 3.000 lít đứng thân trơn|
Dài 0 Rộng 1500 Cao 1830(mm)
Giá: 5.350.000
Ưu đãi còn 4.300.000 đ


Bồn nước nhựa đại thành 4.000 lít đứng thân trơn
Dài 0 Rộng 1610 Cao 2200(mm)
Giá: 7.245.000 Ưu đãi còn 5.845.000đ
...............................................................................


................................................................

Bồn nước nhựa đại thành 2.300 lít nằm ngang thân trơn
Dài 1770 Rộng 1320 Cao 1200(mm)
Giá: 7.575.000 Ưu đãi còn 6.770.000 đ
..........................................................................................

 

bồn nhựa

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH DẠNG ĐỨNG cao cấp
(thân dập nhiều gân, bền cứng hơn, BH 10 năm)

Bồn nước nhựa đại thành
300 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 980.000
Ưu đãi còn
830.000 đ
Dài 0 Rộng 770 Cao 870(mm) BH 10 năm bon nhua
Bồn nước nhựa đại thành
400 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 1.150.000
Ưu đãi còn
950.000
đ
Dài 0 Rộng 820 Cao 980(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
500 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 1.400.000
Ưu đãi còn
1.150.000
đ
Dài 0 Rộng 930 Cao 970(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
750 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 1.800.000
Ưu đãi còn
1.425.000
đ
Dài 0 Rộng 1000 Cao 1050(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 2.290.000
Ưu đãi còn
1.790.000
đ
Dài 0 Rộng 1130 Cao 1250(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.500 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 3.200.000
Ưu đãi còn
2.450.000
đ
Dài 0 Rộng 1280 Cao 1430(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
2.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 4.200.000
Ưu đãi còn
3.200.000
đ
Dài 0 Rộng 1410 Cao 1570(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
3.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 5.900.000
Ưu đãi còn
4.400.000
đ
Dài 0 Rộng 1590 Cao 1830(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
4.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 7.900.000
Ưu đãi còn
5.900.000
đ
Dài 0 Rộng 1790 Cao 1940(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
5.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 9.900.000
Ưu đãi còn
Liên hệ
Dài 0 Rộng 1910 Cao 2100(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
10.000 lít đứng thân nhiều gân
..................................................
Giá: 21.400.000
Ưu đãi còn
Liên hệ
............................
Dài 0 Rộng 2110 Cao 3350(mm)
..........................................................
BH 10 năm
.................

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH DẠNG NẰM NGANG cao cấp
(thân dập nhiều gân, bền cứng hơn, BH 10 năm)

bon nhua Bồn nước nhựa đại thành
300 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 1.180.000
Ưu đãi còn
1.000.000
đ
Dài 1020 Rộng 670 Cao 670(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
400 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 1.350.000
Ưu đãi còn
1.110.000
đ
Dài 1080 Rộng 770 Cao 770(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
500 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 1.700.000
Ưu đãi còn
1.400.000
đ
Dài 1130 Rộng 830 Cao 830(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
700 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 2.150.000
Ưu đãi còn
1.730.000
đ
Dài 1210 Rộng 960 Cao 960(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.000 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 2.990.000
Ưu đãi còn
2.390.000
đ
Dài 1500 Rộng 1020 Cao 1070(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.500 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 4.600.000
Ưu đãi còn
3.700.000
đ
Dài 1720 Rộng 1170 Cao 1220(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
2.000 lít nằm thân nhiều gân
..................................................
Giá: 6.100.000
Ưu đãi còn
4.900.000
đ
............................
Dài 1870 Rộng 1300 Cao 1340(mm)
..........................................................
BH 10 năm
.................

 

CHẬU NHỰA TRÒN MIỆNG RỘNG (BH 05 năm)

bồn nhựa

Chậu nhựa đại thành miệng rộng 300 lít
Giá: 605.000
Ưu đãi còn
570.000 đ
Miệng 980 đáy 750 Cao 600(mm) BH 05 năm
Chậu nhựa đại thành miệng rộng 500 lít Giá: 990.000
Ưu đãi còn
940.000 đ
Miệng 1175 đáy 830 Cao 760(mm) BH 05 năm
Chậu nhựa đại thành miệng rộng 750 lít Giá: 1.270.000
Ưu đãi còn
1.200.000 đ
Miệng 1290 đáy 880 Cao 870(mm) BH 05 năm
Chậu nhựa đại thành miệng rộng 1000 lít Giá: 2.005.000
Ưu đãi còn
1.900.000 đ
Miệng 1420 đáy 995 Cao 930(mm) BH 05 năm
Chậu nhựa đại thành miệng rộng 1300 lít
............................................................
Giá: 2.850.000
Ưu đãi còn
2.700.000 đ
............................
Miệng 1500 đáy 1180 Cao 1000(mm)
...................................................
BH 05 năm
.......................

 

BỒN NHỰA VUÔNG (BH 05 năm & BH 10 năm)

Bồn nước nhựa đại thành
500 lít vuông góc
Giá: 1.700.000
Ưu đãi còn
1.400.000
đ
Dài 1450 Rộng 1020 Cao 440(mm) BH 10 năm

binh nuoc

Bồn nước nhựa đại thành
500 lit vuông góc
Hết hàng Dài 1100 Rộng 910 Cao 600(mm) BH 05 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.000
lít vuông góc
Giá: 2.990.000
Ưu đãi còn
2.390.000 đ
Dài 1790 Rộng 1020 Cao 630(mm)
BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
900 lit vuông góc
Hết hàng Dài 1260 Rộng 1120 Cao 780(mm) BH 05 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.200 lit vuông góc
....................................................
Hết hàng
.............................
Dài 1320 Rộng 1210 Cao 950(mm)
........................................................................
BH 05 năm
..................

 

 

dai thanh

GIÀN  NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (Sản phẩm của tập đoàn Tân Á Đại Thành)

KHUYẾN MÃI  I: Khuyến mãi hổ trợ điện lực 1.500.000đ
KHUYẾN MÃI  III: Giảm giá khi mua bộ phụ kiện ống dẫn nước nóng bên ra trị giá 1.500 triệu
KHUYẾN MÃI  VI: Tặng công lắp ráp giàn nước nóng
BẢO HÀNH THIẾT BỊ 05 NĂM
Đặt hàng nhanh tay nhận ngay khuyến mãi ĐT: 0949.778.347 - (08)36002247

DUNG TÍCH (Lít)

KÍCH THƯỚC (mm)
(Dài x Rộng x Cao)

Đơn Giá (VNĐ)

MÁY NĂNG LƯỢNG TÂN Á ĐẠI THÀNH ỐNG THU NHIỆT PI 58
dai thanh

Năng lượng 130 lít ( pi 58-12 ống)

1850x1100x1230

5.940.000
Còn:
4.200.000 đ

BH 05 năm

Năng lượng 160 lít ( pi 58 -15 ống)

2000x1350x1230

6.600.000
Còn: 4.760.000 đ

BH 05 năm

Năng lượng 180 lít ( pi 58 -18 ống)

2000x1600x1230

7.680.000
Còn: 5.680.000 đ

BH 05 năm

Năng lượng 215 lít ( pi 58 -21 ống)

2000x1830x1230

8.760.000
Còn: 6.700.000 đ

BH 05 năm

Năng lượng 250 lít ( pi 58 -24 ống)

2000x2070x1230

9.840.000
Còn: 7.510.000 đ

BH 05 năm

Năng lượng 300 lít ( phi 58 -28 ống)
......................................................

2000x2400x1230
............................

11.280.000
Còn: 8.740.000 đ
........................

BH 05 năm
.....................

MÁY NĂNG LƯỢNG TÂN Á ĐẠI THÀNH ỐNG THU NHIỆT PI 70

Năng lượng 150 lít ( pi 70 - 10 ống)
2000x1040x1230 7.040.000
Còn: 5.130.000 đ
BH 05 năm dai thanh

Năng lượng 180 lít ( pi 70 - 12 ống)
2000x1220x1230 8.150.000
Còn: 6.080.000 đ
BH 05 năm

Năng lượng 210 lít ( pi 70 - 14 ống)
2000x1400x1230 9.260.000
Còn: 7.020.000 đ
BH 05 năm

Năng lượng 225 lít ( pi 70 - 15 ống)
2000x1490x1230 9.810.000
Còn: 7.490.000 đ
BH 05 năm

Năng lượng 240 lít ( pi 70 - 16 ống)
2000x1580x1230 10.370.000
Còn: 7.965.000 đ
BH 05 năm

Năng lượng 270 lít ( pi 70 - 18 ống)
2000x1760x1230 11.480.000
Còn: 8.910.000 đ
BH 05 năm

Năng lượng 300 lít ( pi 70 - 20 ống)
2000x1940x1230 12.580.000
Còn: 9.840.000 đ
BH 05 năm

Năng lượng 315 lít ( pi 70 - 21 ống)
2000x2030x1230 13.140.000
Còn: 10.320.000 đ
BH 05 năm

Năng lượng 360 lít ( pi 70 - 24 ống)
.
......................................................
2000x2300x1230
...........................
14.800.000
Còn: 11.730.000 đ
........................
BH 05 năm
.....................

dai thanh

dai thanh

lap dat bon nuoc

giao hàng bồn nhựa

Kéo bồn nước lên lầu

kéo bồn nhựa lên lầu

bồn nhựa chứa 15 khối nước

Bồn INOX cao cấp Đại Thành

lap dat bon nuoc

lap dat bon nuoc

lap dat bon nuoc


TAG: Chậu inox, bồn inox , bon chua nuoc inox, bồn inox Dai Thanh , bồn chứa nước inox daithanh, bon inox DAI THANH, DAI THANH BON INOX , cong ty bon inox DAI THANH, giá bon inox dai thanh, bang gia bon đại thành


BẢNG BÁO GIÁ

Hãy đặt mua để nghe khuyến mãi hấp dẫn
(Giá áp dụng từ ngày 30/06/2010 đến khi có thông báo mới )
Cần biết thêm thông tin tại đây: www.daithanh.com.vn
Phân phối giao hàng (08) 3600.2247 – 0949.778.347
Hân hạnh được phục vụBỒN INOX ĐẠI THÀNHSTTDung tíchĐộ dàyĐ.KínhC.DàiC.CaoKích thước chân đỡGiá còn giảm( lít )(m.m)(m.m)(m.m)(m.m)DàiRộngCaoBồn Đứng1

310

0.6

630

1200

1350760

350

1.490.0002

500

0.6

770

1290

1460890

350

1.850.0003

700

0.6

770

1490

1670890

350

2.250.0004

1.000

0.6

960

1500

17501100

370

2.930.0005

1.200

0.6

1036

1600

18001170

370

3.310.0006

1.300

0.6

1050

1600

18001170

370

3.580.0007

1.500

0.7

1200

1500

17001310

370

4.450.0008

2.000

0.9

1200

1850

20501310

370

5.940.0009

2.500

0.9

1380

1880

20801442

370

7.370.00010

3.000

0.9

1380

2210

24101442

370

8.670.00011

3.500

0.9

1380

2500

27001442

370

9.860.00012

4.000

0.9

1380

2810

30101442

370

11.040.00013

4.500

0.9

138012.350.00014

5.000

0.9

1440

3410

36101520

370

13.650.00015

6.000

0.9

1440

4060

42601520

370

15.980.00016

10.000

1

1700

4400

46001782

380

27.070.000Có bồn với dung tích từ 20.000 lít –> 50.000 lílBồn ngang1

310

0.6

630

1200

770

940

680

400

1.650.0002

500

0.6

770

1260

910

980

820

440

2.000.0003

700

0.6

770

1470

960

1140

820

450

2.400.0004

1.000

0.6

960

1500

1100

1200

1030

560

3.130.0005

1.200

0.6

1030

1600

1200

1150

1100

560

3.510.0006

1.300

0.6

1050

1600

1200

1250

1100

560

3.780.0007

1.500

0.7

1200

1500

1350

1260

1260

710

4.680.0008

2.000

0.9

1200

1850

1350

1500

1260

710

6.180.0009

2.500

0.9

1380

1850

1580

1370

1420

800

7.610.00010

3.000

0.9

1380

2210

1580

1700

1420

800

8.910.00011

3.500

0.9

1380

2500

1580

1990

1420

800

10.180.00012

4.000

0.9

1380

2780

1580

2300

1420

800

11.560.00013

4.500

0.9

138012.870.00014

5.000

0.9

1440

3380

1670

2900

1500

800

14.170.00015

6.000

0.9

1440

4030

1670

3550

1500

800

16.700.00016

10.000

1

1700

4400

1950

3880

1760

9500

29.030.000Có bồn với dung tích từ 20.000 lít –> 50.000 lílThông tin
- Sản phẩm được bảo hành chính hãng 10 năm.
- Giá trên bao gồm thuế VAT, Vận chuyển miễn phí trong phạm vi TP.HCM
- Tặng 01 rơle tự động & 1 van xả đáy + 01 chân đế INOX cho mỗi bồn.
- Tùy theo khu vực & dung tích bồn, chúng tôi hổ trợ kéo bồn lên lầu

Xin Lưu ý: Trước khi liên hệ hãy nhấp chuột vào dòng chữ này.
Xem hướng dẫn mua hàng

Bồn INOX cao cấp Đại Thành:
– Được sản xuất trên thiết bị tự động kỹ thuật số với nguyên liệu INOX SUS 304 của hãng Nippon Steel Corporation – Nhật Bản, đã tạo nên sản phẩm bồn nước Đại Thành với chất lượng siêu bền và vẻ đẹp sang trọng, quý phái.
– Kiểu dáng đa dạng phong phú, thích hợp với mọi vị trí lắp đặt. Với dung tích từ 310l đến 10.000l. Đặc biệt bồn phục vụ công nghiệp có dung tích từ 20.000 lít –> 50.000 líl.
– Độ bóng cao (BA) dạng đứng và ngang. Không han gỉ trong mọi điều kiện thời tiết. Ít hấp thu nhiệt khi để ngoài trời.
– Chân đế bằng 100% INOX.
– Ngoài những kích cỡ quy chuẩn, Đại Thành có thể tư vấn và cung cấp bản vẽ gia công chân đế, bồn cho khách hàng khi vị trí lắp đặt của khách hàng không thuận lợi như: trên mái nhà, chung cư, ban công… nhằm hạn chế tối đa diện tích đặt bồn.
– Đảm bảo đúng độ dày, dung tích của sản phẩm.

TAG: bồn nước inox, bồn inox , bon chua nuoc inox, bồn inox Dai Thanh , bồn chứa nước inox daithanh, bon inox DAI THANH, DAI THANH BON INOX , cong ty bon inox DAI THANH, giá bon inox dai thanh, bang gia bon đại thành
bon nuoc inox bon nuoc nhua bon nuoc inox bon nuoc nhua bon nuoc inox bon nuoc nhua
Binh nuoc inox binh nuoc nhua Binh nuoc inox binh nuoc nhua Binh nuoc inox binh nuoc nhua
Bon chua nuoc Bon chua nuoc Bon chua nuoc Bon chua nuoc bon dung nuoc bon dung nuoc bon dung nuoc bon dung nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc inox gia bon inox gia bon inox gia bon inox gia bon inox ban bon nuoc gia bon nuoc gia bon inox giá ống nước kích thước bồn nước báo giá bồn nước bồn đựng nước bồn chứa nước bồn nước sơn hà bồn nước nhựa bon nuoc nhua bồn nước inox bon nuoc inox giá bồn inox giá bồn nước bình nước bon nhua bon inox bồn nhựa bồn inox bình nhựa thùng nhựa bồn nước bon nuoc dai thanh dai thanh dai thanh dai thanh dai thanh vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung nhe mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban

Trang trước

MIỀN NAM

TP.HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ : KCN Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Số điện thoại: 08.36002247 - 0949.778.347

Email: bontanadaithanh@gmail.com

MIỀN TRUNG

TP.ĐÀ NẲNG
570 Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

MIỀN BẮC

TP.HÀ NỘI
124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam