Khuyến mãi ưu đãi áp dụng đến ngày 26/05/2016
Lưu ý
các khuyến mãi có giá trị áp dụng khi liên hệ
0949778347- (08)36002247

tân á đại thành

BẢNG CHI TIẾT BỒN INOX SUS 304 ĐẠI THÀNH thông dụng
Sealed
BẢO HÀNH 10 NĂM Kiss

bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 310 lít đứng Giá: 1.580.000
Ưu đãi còn

1.380.000 đ

Dài 0 Rộng 680 Cao 1340(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 500 lít đứng Giá: 2.000.000
Ưu đãi còn
1.675.000 đ

Dài 0 Rộng 770 Cao 1410(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 700 lít đứng Giá: 2.460.000
Ưu đãi còn
2.005.000 đ

Dài 0 Rộng 770 Cao 1610(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 1.000 lít đứng Giá: 3.230.000
Ưu đãi còn
2.580.000đ

Dài 0 Rộng 990 Cao 1630(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 1.200 lít đứng Giá: 3.670.000
Ưu đãi còn
2.890.000 đ
Dài 0 Rộng 1030 Cao 1610(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 1.300 lít đứng Giá: 3.970.000
Ưu đãi còn
3.125.000 đ
Dài 0 Rộng 1080 Cao 1760(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 1.500 lít đứng Giá: 4.900.000
Ưu đãi còn
3.925.000 đ
Dài 0 Rộng 1230 Cao 1650(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 2.000 lít đứng Giá: 6.540.000
Ưu đãi còn
5.240.000
đ
Dài 0 Rộng 1230 Cao 1990(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 2.500 lít đứng Giá: 8.420.000
Ưu đãi còn
6.795.000
Bài 0 Rộng 1480 Cao 1750(mm)
BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 2.500 lít đứng Giá: 8.120.000
Ưu đãi còn
6.495.000
đ
Dài 0 Rộng 1230 Cao 2190(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 3.000 lít đứng Giá: 9.570.000
Ưu đãi còn
7.620.000
đ
Dài 0 Rộng 1420 Cao 2340(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 3.500 lít đứng Giá: 10.910.000
Ưu đãi còn
8.635.000
đ
Dài 0 Rộng 1420 Cao 2590(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 4.000 lít đứng Giá: 12.240.000
Ưu đãi còn
9.640.000
đ
Dài 0 Rộng 1420 Cao 2990(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 4.500 lít đứng Giá: 13.700.000
Ưu đãi còn
10.775.000
đ

BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 5.000 lít đứng Giá: 15.150.000
Ưu đãi còn
11.900.000 đ
Dài 0 Rộng 1420 Cao 3440(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 6.000 lít đứng Giá: 17.780.000
Ưu đãi còn
Liên hệ
Dài 0 Rộng 1480 Cao 4160(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 8.000 lít đứng Liên hệ Dài 0 Rộng 1480 Cao 5310(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 10.000 lít đứng Liên hệ Dài 0 Rộng 1760 Cao 4480(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 12.000 lít đứng Liên hệ Rộng 1760(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 15.000 lít đứng Liên hệ Dài 0 Rộng 1960 Cao 5290(mm)
BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 20.000 lít đứng
..........................................................................
Liên hệ
.........................
Dài 0 Rộng 2260 Cao 5460(mm)
......................................................
BH 10 năm
..................
bon inox
bon inox Bồn inox ĐạiThành 310 lít nằm ngang
Giá: 1.740.000
Ưu đãi còn
1.540.000
đ
Dài 1150 Rộng 680 Cao 780(mm)

BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 500 lít nằm ngang Giá: 2.150.000
Ưu đãi còn
1.825.000
đ
Dài 1220 Rộng 770 Cao 870(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 700 lít nằm ngang Giá: 2.610.000
Ưu đãi còn
2.155.000
đ
Dài 1420 Rộng 770 Cao 870(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 1.000 lít nằm ngang Giá: 3.430.000
Ưu đãi còn
2.780.000
đ
Dài 1440 Rộng 990 Cao 1110(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 1.200 lít nằm ngang Giá: 3.870.000
Ưu đãi còn
3.090.000 đ
Dài 1420 Rộng 1030 Cao 1150(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 1.300 lít nằm ngang Giá: 4.170.000
Ưu đãi còn
3.325.000
đ
Dài 1570 Rộng 1080 Cao 1210(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 1.500 lít nằm ngang Giá: 5.130.000
Ưu đãi còn
4.155.000
đ
Dài 1460 Rộng 1080 Cao 1350(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 2.000 lít nằm ngang Giá: 6.780.000
Ưu đãi còn
5.480.000
đ
Dài 1800 Rộng 1220 Cao 1350(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 2.500 lít nằm ngang Giá: 8.360.000
Ưu đãi còn
6.735.000
đ
Dài 2000 Rộng 1220 Cao 1350(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 2.500 lít nằm ngang Giá: 8.480.000
Ưu đãi còn
6.855.000
đ
Dài 1560 Rộng 1480 Cao 1620(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 3.000 lít nằm ngang Giá: 9.810.000
Ưu đãi còn
7.860.000
đ
Dài 2150 Rộng 1420 Cao 1560(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 3.500 lít nằm ngang Giá: 11.230.000
Ưu đãi còn
8.955.000
đ
Dài 2400 Rộng 1420 Cao 1560(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 4.000 lít nằm ngang Giá: 12.760.000
Ưu đãi còn
10.160.000
đ
Dài 2800 Rộng 1420 Cao 1560(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 5.000 lít nằm ngang Giá: 15.670.000
Ưu đãi còn
12.420.000 đ
Dài 3280 Rộng 1420 Cao 1560(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 6.000 lít nằm ngang Giá: 18.500.000
Ưu đãi còn
Liên hệ
Dài 4000 Rộng 1470 Cao 1570(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 7.000 lít nằm ngang Giá: 23.050.000
Ưu đãi còn
Liên hệ
Dài 4450 Rộng 1470 Cao 1570(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 8.000 lít nằm ngang Liên hệ Dài 5150 Rộng 1470 Cao 1570(mm) BH 10 năm
bon inox

Bồn inox ĐạiThành 10.000 lít nằm ngang

Liên hệ Dài 4320 Rộng 1750 Cao 1850(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 12.000 lít nằm ngang Liên hệ Dài 5300 Rộng 1750 Cao 1850(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 15.000 lít nằm ngang Liên hệ Dài 5130 Rộng 2000 Cao 2050(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 20.000 lít nằm ngang Liên hệ Dài 5300 Rộng 2300 Cao 2350(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 25.000 lít nằm ngang Liên hệ Dài 6300 Rộng 2300 Cao 2350(mm) BH 10 năm
bon inox Bồn inox ĐạiThành 30.000 lít nằm ngang
.............................................................................
Liên hệ
........................
Dài 7500 Rộng 2300 Cao 2350(mm)
.......................................................
BH 10 năm
..................

xuong dai thanh

tân á đại thành

BẢNG CHI TIẾT BỒN INOX SUS 316 ĐẠI THÀNH cao cấp
Sealed BẢO HÀNH 15 NĂM Kiss

bon inox Bồn nước inox ĐạiThành 310 lít đứng
Giá: 2.050.000 Ưu đãi còn 2.000.000 đ
Dài 0 Rộng 680 Cao 1340(mm) BH 15 năm
Bồn nước inox ĐạiThành 500 lít đứng
Giá: 2.600.000 Ưu đãi còn 2.550.000 đ
Dài 0 Rộng 770 Cao 1410(mm) BH 15 năm
Bồn nước inox ĐạiThành 700 lít đứng
Giá: 3.200.000 Ưu đãi còn 3.150.000 đ
Dài 0 Rộng 770 Cao 1610(mm) BH 15 năm
Bồn nước inox ĐạiThành 1.000 lít đứng
Giá: 4.200.000 Ưu đãi còn 4.150.000 đ
Dài 0 Rộng 990 Cao 1630(mm) BH 15 năm
Bồn nước inox ĐạiThành 1.500 lít đứng
Giá: 6.350.000 Ưu đãi còn 6.300.000 đ
Dài 0 Rộng 1230 Cao 1650(mm) BH 15 năm
Bồn nước inox ĐạiThành 2.000 lít đứng
Giá:
8.500.000
Ưu đãi còn 8.450.000 đ

............................................................................
Dài 0 Rộng 1230 Cao 1990(mm)

........................................................
BH 15 năm
..................

bon inox Bồn inox ĐạiThành 310 lít nằm ngang
Giá: 2.260.000 Ưu đãi còn 2.210.000 đ
Dài 1150 Rộng 680 Cao 780(mm)

BH 15 năm
Bồn inox ĐạiThành 500 lít nằm ngang
Giá: 2.800.000 Ưu đãi còn 2.750.000 đ
Dài 1220 Rộng 770 Cao 870(mm) BH 15 năm
Bồn inox ĐạiThành 700 lít nằm ngang
Giá: 3.390.000 Ưu đãi còn 3.340.000 đ
Dài 1420 Rộng 770 Cao 870(mm) BH 15 năm
Bồn inox ĐạiThành 1.000 lít nằm ngang
Giá: 4.450.000 Ưu đãi còn 4.400.000 đ
Dài 1440 Rộng 990 Cao 1110(mm) BH 15 năm
Bồn inox ĐạiThành 1.500 lít nằm ngang
Giá: 6.650.000 Ưu đãi còn 6.600.000 đ
Dài 1460 Rộng 1080 Cao 1350(mm) BH 15 năm
Bồn inox ĐạiThành 2.000 lít nằm ngang
Giá: 8.800.000 Ưu đãi còn 8.750.000 đ
...............................................................
Dài 1800 Rộng 1220 Cao 1350(mm)
.......................................................
BH 15 năm
..................

TAG:  bồn inox , bồn nước inox, bang gia bon đại thành, giá bon inox dai thanh, bon chua nuoc inox, bồn chứa nước inox daithanh, bồn inox Dai Thanh, DAI THANH BON INOX , cong ty bon inox DAI THANH, bon inox DAI THANH

 

bồn nhựa

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH DẠNG ĐỨNG (thân trơn BH 05 năm)

bon nhua

Bồn nước nhựa đại thành
300 lít đứng thân trơn

Giá: 850.000
Ưu đãi còn
745.000 đ

Dài 0 Rộng 650 Cao 970(mm)

BH 05 năm

Bồn nước nhựa đại thành
400 lít đứng thân trơn

Giá: 980.000
Ưu đãi còn
840.000
đ

Dài 0 Rộng 750 Cao 1070(mm)

BH 05 năm

Bồn nước nhựa đại thành
500 lít đứng thân trơn

Giá: 1.110.000
Ưu đãi còn
935.000
đ

Dài 0 Rộng 760 Cao 1140(mm)

BH 05 năm

Bồn nước nhựa đại thành
600 lít đứng thân trơn

Giá: 1.275.000
Ưu đãi còn
1.065.000
đ

Dài Rộng 860 Cao 1280(mm)

BH 05 năm

Bồn nước nhựa đại thành
700 lít đứng thân trơn

Giá: 1.370.000
Ưu đãi còn
1.125.000
đ

Dài 0 Rộng 850 Cao 1310(mm)

BH 05 năm

Bồn nước nhựa đại thành
850 lít đứng thân trơn

Giá: 1.665.000
Ưu đãi còn
1.370.000 đ

Dài 0 Rộng 920 Cao 1380(mm)

BH 05 năm

bon nhua

Bồn nước nhựa đại thành
1.000 lít đứng cao thân trơn

Giá: 1.880.000
Ưu đãi còn
1.530.000
đ

Dài 0 Rộng 990 Cao 1410(mm)

BH 05 năm

Bồn nước nhựa đại thành
1.200 lít đứng thân trơn

Giá: 2.350.000
Ưu đãi còn
1.930.000
đ

Dài 0 Rộng 1200 Cao 1220(mm)

BH 05 năm

Bồn nước nhựa đại thành
1.500 lít đứng thân trơn

Giá: 2.675.000
Ưu đãi còn
2.150.000
đ

Dài 0 Rộng 1200 Cao 1540(mm)

BH 05 năm

Bồn nước nhựa đại thành
2.000 lít đứng cao thân trơn

Giá: 3.360.000
Ưu đãi còn
2.660.000
đ

Dài 0 Rộng 1230 Cao 1860(mm)

BH 05 năm

Bồn nước nhựa đại thành
3.000 lít đứng thân trơn

Giá: 5.350.000
Ưu đãi còn
4.300.000 đ

Dài 0 Rộng 1500 Cao 1830(mm)

BH 05 năm

Bồn nước nhựa đại thành
4.000 lít đứng thân trơn
...............................................

Giá: 7.245.000
Ưu đãi còn
5.845.000 đ
...........................

Dài 0 Rộng 1610 Cao 2200(mm)
..................................................

BH 05 năm
..................

 

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH DẠNG NẰM NGANG (thân trơn BH 05 năm)

Bồn nước nhựa đại thành
300 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 930.000
Ưu đãi còn
825.000 đ
Dài 1140 Rộng 760 Cao 600(mm)
BH 05 năm bon nhua
Bồn nước nhựa đại thành
400 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 1.170.000
Ưu đãi còn
1.030.000
đ
Dài 1160 Rộng 850 Cao 660(mm) BH 05 năm
Bồn nước nhựa đại thành
500 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 1.390.000
Ưu đãi còn
1.215.000 đ
Dài 1240 Rộng 860 Cao 730(mm) BH 05 năm
Bồn nước nhựa đại thành
600 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 1.615.000
Ưu đãi còn
1.405.000
đ
Dài 1310 Rộng 860 Cao 730(mm) BH 05 năm
Bồn nước nhựa đại thành
700 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 1.865.000
Ưu đãi còn
1.620.000 đ
Dài 1390 Rộng 910 Cao 770(mm) BH 05 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.000 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 2.575.000
Ưu đãi còn
2.225.000
đ
Dài 1500 Rộng 1050 Cao 790(mm) BH 05 năm bon nhua
Bồn nước nhựa đại thành
1.200 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 3.285.000
Ưu đãi còn
2.865.000
đ
Dài 150 Rộng 1150 Cao 920(mm) BH 05 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.500 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 4.900.000
Ưu đãi còn
4.375.000
đ
Dài 1700 Rộng 1200 Cao 1020(mm) BH 05 năm
Bồn nước nhựa đại thành
2.000 lít nằm ngang thân trơn
Giá: 6.130.000
Ưu đãi còn
5.430.000
đ
Dài 1720 Rộng 1260 Cao 1050(mm) BH 05 năm
Bồn nước nhựa đại thành
2.300 lít nằm ngang thân trơn
........................................................
Giá: 7.575.000
Ưu đãi còn
6.770.000 đ
............................
Dài 1770 Rộng 1320 Cao 1200(mm)
..................................................................
BH 05 năm
..................

 

CHẬU NHỰA TRÒN MIỆNG RỘNG (BH 05 năm)

bồn nhựa

Chậu nhựa đại thành miệng rộng 300 lít
Giá: 605.000
Ưu đãi còn
570.000 đ
Miệng 980 đáy 750 Cao 600(mm) BH 05 năm
Chậu nhựa đại thành miệng rộng 500 lít Giá: 990.000
Ưu đãi còn
940.000 đ
Miệng 1175 đáy 830 Cao 760(mm) BH 05 năm
Chậu nhựa đại thành miệng rộng 750 lít Giá: 1.270.000
Ưu đãi còn
1.200.000 đ
Miệng 1290 đáy 880 Cao 870(mm) BH 05 năm
Chậu nhựa đại thành miệng rộng 1000 lít Giá: 2.005.000
Ưu đãi còn
1.900.000 đ
Miệng 1420 đáy 995 Cao 930(mm) BH 05 năm
Chậu nhựa đại thành miệng rộng 1300 lít
............................................................
Giá: 2.850.000
Ưu đãi còn
2.700.000 đ
............................
Miệng 1500 đáy 1180 Cao 1000(mm)
...................................................
BH 05 năm
.......................

BỒN NHỰA VUÔNG (BH 05 năm & BH 10 năm)

Bồn nước nhựa đại thành
500 lít vuông góc
Giá: 1.700.000
Ưu đãi còn
1.400.000
đ
Dài 1450 Rộng 1020 Cao 440(mm) BH 10 năm

binh nuoc

Bồn nước nhựa đại thành
500 lit vuông góc
Giá: 1.390.000
Ưu đãi còn
1.215.000 đ

Dài 1100 Rộng 910 Cao 600(mm) BH 05 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.000
lít vuông góc
Giá: 2.990.000
Ưu đãi còn
2.390.000 đ
Dài 1790 Rộng 1020 Cao 630(mm)
BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
900 lit vuông góc
Giá: 2.370.000
Ưu đãi còn
2.055.000 đ
Dài 1260 Rộng 1120 Cao 780(mm) BH 05 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.200 lit vuông góc
....................................................
Giá: 3.285.000
Ưu đãi còn
2.865.000 đ
.............................
Dài 1320 Rộng 1210 Cao 950(mm)
........................................................................
BH 05 năm
..................

bồn nhựa

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH DẠNG ĐỨNG
(thân dập nhiều gân, bền cứng hơn, BH 10 năm)

Bồn nước nhựa đại thành
300 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 980.000
Ưu đãi còn
830.000 đ
Dài 0 Rộng 770 Cao 870(mm) BH 10 năm bon nhua
Bồn nước nhựa đại thành
400 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 1.150.000
Ưu đãi còn
950.000
đ
Dài 0 Rộng 820 Cao 980(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
500 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 1.400.000
Ưu đãi còn
1.150.000
đ
Dài 0 Rộng 930 Cao 970(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
750 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 1.800.000
Ưu đãi còn
1.425.000
đ
Dài 0 Rộng 1000 Cao 1050(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 2.290.000
Ưu đãi còn
1.790.000
đ
Dài 0 Rộng 1130 Cao 1250(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.500 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 3.200.000
Ưu đãi còn
2.450.000
đ
Dài 0 Rộng 1280 Cao 1430(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
2.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 4.200.000
Ưu đãi còn
3.200.000
đ
Dài 0 Rộng 1410 Cao 1570(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
3.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 5.900.000
Ưu đãi còn
4.400.000
đ
Dài 0 Rộng 1590 Cao 1830(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
4.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 7.900.000
Ưu đãi còn
5.900.000
đ
Dài 0 Rộng 1790 Cao 1940(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
5.000 lít đứng thân nhiều gân
Giá: 9.900.000
Ưu đãi còn
Liên hệ
Dài 0 Rộng 1910 Cao 2100(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
10.000 lít đứng thân nhiều gân
..................................................
Giá: 21.400.000
Ưu đãi còn
Liên hệ
............................
Dài 0 Rộng 2110 Cao 3350(mm)
..........................................................
BH 10 năm
.................

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH DẠNG NẰM NGANG
(thân dập nhiều gân, bền cứng hơn, BH 10 năm)

bon nhua Bồn nước nhựa đại thành
300 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 1.180.000
Ưu đãi còn
1.000.000
đ
Dài 1020 Rộng 670 Cao 670(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
400 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 1.350.000
Ưu đãi còn
1.110.000
đ
Dài 1080 Rộng 770 Cao 770(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
500 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 1.700.000
Ưu đãi còn
1.400.000
đ
Dài 1130 Rộng 830 Cao 830(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
700 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 2.150.000
Ưu đãi còn
1.730.000
đ
Dài 1210 Rộng 960 Cao 960(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.000 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 2.990.000
Ưu đãi còn
2.390.000
đ
Dài 1500 Rộng 1020 Cao 1070(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
1.500 lít nằm thân nhiều gân
Giá: 4.600.000
Ưu đãi còn
3.700.000
đ
Dài 1720 Rộng 1170 Cao 1220(mm) BH 10 năm
Bồn nước nhựa đại thành
2.000 lít nằm thân nhiều gân
..................................................
Giá: 6.100.000
Ưu đãi còn
4.900.000
đ
............................
Dài 1870 Rộng 1300 Cao 1340(mm)
..........................................................
BH 10 năm
.................

 

 

dai thanh

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

(Sản phẩm của tập đoàn Tân Á, Đại Thành)

BẢO HÀNH THIẾT BỊ 05 NĂM

GIÀN NĂNG LƯỢNG TÂN Á ĐẠI THÀNH
KHUYẾN MÃI  I: Khuyến mãi hổ trợ điện lực 1.500.000đ

KHUYẾN MÃI  III: Giảm giá khi mua bộ phụ kiện ống dẫn nước nóng bên ra trị giá 1.500 triệu
KHUYẾN MÃI  VI: Tặng công lắp ráp giàn nước nóng
Đặt hàng nhanh tay nhận ngay khuyến mãi ĐT: 0949.778.347 - (08)36002247

DUNG TÍCH (Lít)

KÍCH THƯỚC (mm)
(Dài x Rộng x Cao)

Đơn Giá (VNĐ)

MÁY NĂNG LƯỢNG TÂN Á ĐẠI THÀNH ỐNG THU NHIỆT PI 58
dai thanh

Năng lượng 130 lít ( pi 58-12 ống)

1850x1100x1230

Giá: 4.200.000 đ

BH 05 năm

Năng lượng 160 lít ( pi 58 -15 ống)

2000x1350x1230

Giá: 4.760.000 đ

BH 05 năm

Năng lượng 180 lít ( pi 58 -18 ống)

2000x1600x1230

Giá: 5.680.000 đ

BH 05 năm

Năng lượng 215 lít ( pi 58 -21 ống)

2000x1830x1230

Giá: 6.700.000 đ

BH 05 năm

Năng lượng 250 lít ( pi 58 -24 ống)

2000x2070x1230

Giá: 7.510.000 đ

BH 05 năm

Năng lượng 300 lít ( phi 58 -28 ống)
......................................................

2000x2400x1230
............................

Giá: 8.740.000 đ
........................

BH 05 năm
.....................

MÁY NĂNG LƯỢNG TÂN Á ĐẠI THÀNH ỐNG THU NHIỆT PI 70

Năng lượng 150 lít ( pi 70 - 10 ống)
2000x1040x1230 Giá: 5.130.000 đ BH 05 năm dai thanh

Năng lượng 180 lít ( pi 70 - 12 ống)
2000x1220x1230 Giá: 6.080.000 đ BH 05 năm

Năng lượng 210 lít ( pi 70 - 14 ống)
2000x1400x1230 Giá: 7.020.000 đ BH 05 năm

Năng lượng 225 lít ( pi 70 - 15 ống)
2000x1490x1230 Giá: 7.490.000 đ BH 05 năm

Năng lượng 240 lít ( pi 70 - 16 ống)
2000x1580x1230 Giá: 7.965.000 đ BH 05 năm

Năng lượng 270 lít ( pi 70 - 18 ống)
2000x1760x1230 Giá: 8.910.000 đ BH 05 năm

Năng lượng 300 lít ( pi 70 - 20 ống)
2000x1940x1230 Giá: 9.840.000 đ BH 05 năm

Năng lượng 315 lít ( pi 70 - 21 ống)
2000x2030x1230 Giá: 10.320.000 đ BH 05 năm

Năng lượng 360 lít ( pi 70 - 24 ống)
.
......................................................
2000x2300x1230
...........................
Giá: 11.730.000 đ
........................
BH 05 năm
.....................

dai thanh

dai thanh

lap dat bon nuoc

giao hàng bồn nhựa

Kéo bồn nước lên lầu

kéo bồn nhựa lên lầu

lắp đặt bồn nhựa

bồn nhựa chứa 15 khối nước

Bồn INOX cao cấp Đại Thành

lap dat bon nuoc

lap dat bon nuoc

lap dat bon nuoc


TAG: Chậu inox, bồn inox , bon chua nuoc inox, bồn inox Dai Thanh , bồn chứa nước inox daithanh, bon inox DAI THANH, DAI THANH BON INOX , cong ty bon inox DAI THANH, giá bon inox dai thanh, bang gia bon đại thành


BẢNG BÁO GIÁ

Hãy đặt mua để nghe khuyến mãi hấp dẫn
(Giá áp dụng từ ngày 30/06/2010 đến khi có thông báo mới )
Cần biết thêm thông tin tại đây: www.daithanh.com.vn
Phân phối giao hàng (08) 3600.2247 – 0949.778.347
Hân hạnh được phục vụBỒN INOX ĐẠI THÀNHSTTDung tíchĐộ dàyĐ.KínhC.DàiC.CaoKích thước chân đỡGiá còn giảm( lít )(m.m)(m.m)(m.m)(m.m)DàiRộngCaoBồn Đứng1

310

0.6

630

1200

1350760

350

1.490.0002

500

0.6

770

1290

1460890

350

1.850.0003

700

0.6

770

1490

1670890

350

2.250.0004

1.000

0.6

960

1500

17501100

370

2.930.0005

1.200

0.6

1036

1600

18001170

370

3.310.0006

1.300

0.6

1050

1600

18001170

370

3.580.0007

1.500

0.7

1200

1500

17001310

370

4.450.0008

2.000

0.9

1200

1850

20501310

370

5.940.0009

2.500

0.9

1380

1880

20801442

370

7.370.00010

3.000

0.9

1380

2210

24101442

370

8.670.00011

3.500

0.9

1380

2500

27001442

370

9.860.00012

4.000

0.9

1380

2810

30101442

370

11.040.00013

4.500

0.9

138012.350.00014

5.000

0.9

1440

3410

36101520

370

13.650.00015

6.000

0.9

1440

4060

42601520

370

15.980.00016

10.000

1

1700

4400

46001782

380

27.070.000Có bồn với dung tích từ 20.000 lít –> 50.000 lílBồn ngang1

310

0.6

630

1200

770

940

680

400

1.650.0002

500

0.6

770

1260

910

980

820

440

2.000.0003

700

0.6

770

1470

960

1140

820

450

2.400.0004

1.000

0.6

960

1500

1100

1200

1030

560

3.130.0005

1.200

0.6

1030

1600

1200

1150

1100

560

3.510.0006

1.300

0.6

1050

1600

1200

1250

1100

560

3.780.0007

1.500

0.7

1200

1500

1350

1260

1260

710

4.680.0008

2.000

0.9

1200

1850

1350

1500

1260

710

6.180.0009

2.500

0.9

1380

1850

1580

1370

1420

800

7.610.00010

3.000

0.9

1380

2210

1580

1700

1420

800

8.910.00011

3.500

0.9

1380

2500

1580

1990

1420

800

10.180.00012

4.000

0.9

1380

2780

1580

2300

1420

800

11.560.00013

4.500

0.9

138012.870.00014

5.000

0.9

1440

3380

1670

2900

1500

800

14.170.00015

6.000

0.9

1440

4030

1670

3550

1500

800

16.700.00016

10.000

1

1700

4400

1950

3880

1760

9500

29.030.000Có bồn với dung tích từ 20.000 lít –> 50.000 lílThông tin
- Sản phẩm được bảo hành chính hãng 10 năm.
- Giá trên bao gồm thuế VAT, Vận chuyển miễn phí trong phạm vi TP.HCM
- Tặng 01 rơle tự động & 1 van xả đáy + 01 chân đế INOX cho mỗi bồn.
- Tùy theo khu vực & dung tích bồn, chúng tôi hổ trợ kéo bồn lên lầu

Xin Lưu ý: Trước khi liên hệ hãy nhấp chuột vào dòng chữ này.
Xem hướng dẫn mua hàng

Bồn INOX cao cấp Đại Thành:
– Được sản xuất trên thiết bị tự động kỹ thuật số với nguyên liệu INOX SUS 304 của hãng Nippon Steel Corporation – Nhật Bản, đã tạo nên sản phẩm bồn nước Đại Thành với chất lượng siêu bền và vẻ đẹp sang trọng, quý phái.
– Kiểu dáng đa dạng phong phú, thích hợp với mọi vị trí lắp đặt. Với dung tích từ 310l đến 10.000l. Đặc biệt bồn phục vụ công nghiệp có dung tích từ 20.000 lít –> 50.000 líl.
– Độ bóng cao (BA) dạng đứng và ngang. Không han gỉ trong mọi điều kiện thời tiết. Ít hấp thu nhiệt khi để ngoài trời.
– Chân đế bằng 100% INOX.
– Ngoài những kích cỡ quy chuẩn, Đại Thành có thể tư vấn và cung cấp bản vẽ gia công chân đế, bồn cho khách hàng khi vị trí lắp đặt của khách hàng không thuận lợi như: trên mái nhà, chung cư, ban công… nhằm hạn chế tối đa diện tích đặt bồn.
– Đảm bảo đúng độ dày, dung tích của sản phẩm.

TAG: bồn nước inox, bồn inox , bon chua nuoc inox, bồn inox Dai Thanh , bồn chứa nước inox daithanh, bon inox DAI THANH, DAI THANH BON INOX , cong ty bon inox DAI THANH, giá bon inox dai thanh, bang gia bon đại thành
bon nuoc inox bon nuoc nhua bon nuoc inox bon nuoc nhua bon nuoc inox bon nuoc nhua
Binh nuoc inox binh nuoc nhua Binh nuoc inox binh nuoc nhua Binh nuoc inox binh nuoc nhua
Bon chua nuoc Bon chua nuoc Bon chua nuoc Bon chua nuoc bon dung nuoc bon dung nuoc bon dung nuoc bon dung nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc gia bon nuoc inox gia bon inox gia bon inox gia bon inox gia bon inox ban bon nuoc gia bon nuoc gia bon inox giá ống nước kích thước bồn nước báo giá bồn nước bồn đựng nước bồn chứa nước bồn nước sơn hà bồn nước nhựa bon nuoc nhua bồn nước inox bon nuoc inox giá bồn inox giá bồn nước bình nước bon nhua bon inox bồn nhựa bồn inox bình nhựa thùng nhựa bồn nước bon nuoc dai thanh dai thanh dai thanh dai thanh dai thanh vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung vat lieu xay dung nhe mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban mua ban

Trang trước

MIỀN NAM

TP.HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ : KCN Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Số điện thoại: 08.36002247 - 0949.778.347

Email: bontanadaithanh@gmail.com

MIỀN TRUNG

TP.ĐÀ NẲNG
570 Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

MIỀN BẮC

TP.HÀ NỘI
124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam